top of page

Digital poströstning

Komplettera din stämma med digital poströstning.

För de som inte har möjlighet att delta fysiskt eller digitalt är poströstning ett bra alternativ. Vårt säkra och intelligenta röstningssystem räknar röster även efter aktieslag och antal. Resultatet sparas automatiskt för protokoll och rapportering.

För en smidigare digital stämma eller hybridstämma är vårt tips att de röstberättigade som är med i presidiet röstar i förhand så de kan fokusera på stämman när den är i gång. Digitala poströster finns förladdade i röstningssystemet och visas som en del av resultatet. En deltagare som poströstat kan delta i stämman live och ändra sin röst i någon fråga genom att rösta på nytt. Den senaste rösten gäller.

Voting Image - Swedish.png

Behörigheter

Vi kan enkelt sätta upp olika behörigheter. Personer med jäv kan undantas från röstning i specifika frågor. Det gäller exempelvis styrelsen vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Röstlängd

För att ha rätt att delta och rösta i en bolagsstämma behöver aktieägaren dels vara anmäld till stämman, dels vara registrerade i aktieboken på avstämningsdagen.

Enligt lag håller Euroclear Sweden ägarinformation för alla noterade bolag i Sverige. Vi hämtar informationen direkt från dig eller från Euroclear med ditt medgivande. På samma sätt hämtar vi ägaruppgifter från dig eller den leverantör som lagrar uppgifterna åt ditt bolag om ni är onoterade.

Säker identifiering

  • Förregistrering av deltagare

  • BankID och internationella motsvarigheter

  • Tvåfaktor-autentisering

  • Fullmaktshantering

  • Schrems II – all persondata stannar i Sverige

Dokumentation

  • Röstresultat

  • Bekräftelse på alla avgivna röster

  • Kompletta loggfiler

bottom of page