top of page

Digital stämma

Vi hjälper dig att genomföra en helt interaktiv digital stämma.

Bjud in deltagare att ställa frågor. Moderera diskussionen, resonera, förklara och ge svar i direktsändning. Gå till omröstning och visa resultatet direkt med full transparens.
 

 • Ordbegäran med talarlista

 • Förhandsvisning av moderatorfunktion för videointeraktion

 • Talarlista med föranmälda talare

 • Skärmdelning

 • Chatt-funktion med moderator

Mockup Image 1.png

Kombinera en digital stämma med digital poströstning

Poströsterna är då förladdade i röstningssystemet och visas som en del av resultatet. En deltagare som poströstat kan delta i stämman live och ändra sin röst i någon fråga genom att rösta på nytt. Den senaste rösten gäller. Läs mer om digital poströstning här.

Vill du ha professionell studioproduktion?

Vi erbjuder en helhetslösning tillsammans med utvalda studiopartners med kameror, bildmixning, ljud och ljus.

Eller vill du sända er stämma från kontoret?


Ingen speciell utrustning behövs, endast en dator eller surfplatta med uppdaterad webbläsare och tillgång till internet. Legimeet finns alltid med på distans och hanterar det tekniska.

Håll dig informerad med dokumenten nära till hands

Ge deltagarna enkel tillgång till stämmodokument och annat material under stämmans gång.

Vill du veta mer?

Menu - Swedish.png

Automatisk röstlängd

Röstlängden skapas automatiskt i plattformen när alla som är anmälda till stämman loggat in.

Röstningen brukar vara avklarad på 5–10 sekunder om de flesta deltagare har en klar uppfattning i frågan. Ordföranden avgör när röstningen avslutas - när alla röster kommit in eller tillräckligt många för ett tydligt avgörande i frågan.

Redovisning av röstresultat

Vi har olika lösningar beroende på dina önskemål men vi förordar vår helt transparenta lösning där alla kan se resultaten grafiskt och i siffror i direktsändning.
 

Alla deltagare kan se hur många som röstat på varje alternativ och hur många som avstått sin röst. Under stämman visas antal röster för och emot förslaget. Information om hur varje deltagare röstat sparas och kan göras tillgänglig efter stämman, med undantag för de frågor där sluten omröstning begärs.

Säker identifiering

 • Förregistrering av deltagare

 • Svenskt BankID och internationella motsvarigheter

 • Tvåfaktor-autentisering

 • Fullmaktshantering

 • Schrems II – all persondata stannar i Sverige

Dokumentation

 • Inspelning av stämman

 • Röstresultat

 • Bekräftelse på alla avgivna röster

 • Kompletta loggfiler

bottom of page