top of page

Förbundskongress och
föreningsstämma

På ett säkert sätt hjälper vi dig arrangera din stämma eller kongress

Bjud in medlemmar att ställa frågor. Moderera diskussionen, resonera, förklara och ge svar i direktsändning. Gå till omröstning, och visa resultatet direkt med full transparens.
 

Olika lagar och regler styr vad som gäller för olika föreningar. En stämma kan vara fysisk, digital eller hybrid och vi kan hjälpa dig med alla olika varianter. Det går även att kombinera de olika varianterna med digital poströstning.

Icon 1.png

Vill du ha professionell studioproduktion?

Vi erbjuder en helhetslösning tillsammans med utvalda studiopartners med kameror, bildmixning, ljud och ljus.

Påverkanstorg

Alla deltagare kan vara med och påverka i olika sakfrågor. Vi har möjlighet att skapa parallella digitala påverkanstorg där era medlemmar kan ställa frågor och framföra sina åsikter.

Majoritetstyper

Alla förekommande majoritetstyper; enkel, kvalificerad eller valfri nivå finns i plattformen. Vi har även stöd för samtidig votering i flera entiteter, till exempel bolag och förening.

Behörigheter

Vi kan enkelt sätt upp olika behörigheter för ägare, ombud och biträden med flera. Jäviga personer kan undantas från röstning i frågor. Det gäller exempelvis styrelsen vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Personval

Vi har en flervalsfunktion för personval med resultatlista. Resultatet av omröstningen kan visas som procent av antal röster och som enskilda enheter.

Automatisk röstlängd

Röstlängden skapas automatiskt i plattformen när alla som är anmälda till bolagsstämman loggat in eller blivit manuellt incheckad.

Det går att kombinera bolagsstämman med digital poströstning. Poströster finns då lagrade under stämmans gång. En deltagare i stämman kan ändra sin röst i någon fråga genom att rösta på nytt. Den senaste rösten gäller.

Röstningen brukar vara avklarad på 5–10 sekunder om de flesta deltagare har en klar uppfattning i frågan. Ordföranden avgör när röstningen avslutas - när alla röster kommit in eller tillräckligt många för ett tydligt avgörande i frågan.

Redovisning av röstresultat

Vi har olika lösningar beroende på dina önskemål men vi förordar vår helt transparenta lösning där alla kan se resultaten grafiskt och i siffror i direktsändning.

Alla deltagare kan se hur många som röstat på varje alternativ och hur många som avstått sin röst. Under stämman visas antal röster för och emot förslaget. Information om hur varje deltagare röstat sparas och kan göras tillgänglig efter stämman.

Säker identifiering

 • Förregistrering av deltagare

 • Svenskt BankID och internationella motsvarigheter

 • Tvåfaktor-autentisering

 • Fullmaktshantering

 • Schrems II – all persondata stannar i Sverige

Dokumentation

 • Inspelning av stämman

 • Röstresultat

 • Bekräftelse på alla avgivna röster

 • Kompletta loggfiler

Interaktivitet

 • Ordbegäran med talarlista

 • Förhandsvisning av moderatorfunktion för videointeraktion

 • Talarlista med föranmälda talare

 • Skärmdelning för visning av bilder för externa talare

 • Chatt-funktion med moderator

bottom of page