top of page

Komplettera din fysiska stämma med digital röstning

Håll din stämma i en fysisk lokal och erbjud digital röstning. Vårt säkra och intelligenta röstningssystem räknar röster utefter aktieslag och antal samt administrerar fullmaktshanteringen. Resultatet sparas automatiskt för protokoll och rapportering.

 

Deltagare anmäler sig för att vara med på möte och blir efter identifiering incheckade på plats till mötet eller loggar själva in och identifierar sig med BankID direkt i plattformen. De som inte har tillgång till egen dator, surfplatta eller smartphone får låna en enhet på plats.

 

Det går även att kombinera en fysisk stämma med digital röstning med poströstning. Poströster finns då lagrade under stämmans gång. En deltagare i stämman kan ändra sin röst i någon fråga genom att rösta på nytt. Den senaste rösten gäller. Läs mer om poströstning här.

Behörigheter

Vi kan enkelt sätt upp olika behörigheter. Personer med jäv kan undantas från röstning i specifika frågor. Det gäller exempelvis styrelsen vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Automatisk röstlängd

Röstlängden skapas automatiskt i vår plattform när alla som är anmälda till stämman loggat in eller blivit incheckad.

Röstningen brukar vara avklarad på 5–10 sekunder om de flesta deltagare har en klar uppfattning i frågan. Ordföranden avgör när röstningen avslutas - när alla röster kommit in eller tillräckligt många för ett tydligt avgörande i frågan.

Redovisning av röstresultat

Vi har olika lösningar beroende på dina önskemål men vi förordar vår helt transparenta lösning där alla kan se resultaten grafiskt och i siffror i direktsändning.

Alla deltagare kan se hur många som röstat på varje alternativ och hur många som avstått sin röst. Under stämman visas antal röster för och emot förslaget. Information om hur varje deltagare röstat sparas och kan göras tillgänglig efter stämman, med undantag för de frågor där sluten omröstning begärs.

Säker identifiering

  • Förregistrering av deltagare

  • BankID och internationella motsvarigheter

  • Tvåfaktor-autentisering

  • Fullmaktshantering

  • Schrems II – all persondata stannar i Sverige

Dokumentation

  • Röstresultat

  • Bekräftelse på alla avgivna röster

  • Kompletta loggfiler

bottom of page