top of page

Hybridstämma

En hybridstämma är precis vad det låter som – en mix mellan fysiskt och digitalt deltagande

Deltagaren väljer själv det alternativ som passar bäst. Vi gör det möjligt för alla att kunna delta på lika villkor oavsett var de befinner sig. Det bidrar till minskat resande samt ökad demokratisering och transparens.

Phone Mockup - Swedish.png

Hur genomförs en hybridstämma?

Deltagare anmäler sig för att vara med fysiskt eller digitalt på mötet. De som är med fysiskt blir efter identifiering incheckade på plats till mötet och de som är med digitalt loggar in och identifierar sig med BankID direkt i plattformen. Alla deltagare kan rösta, begära ordet och diskuterar i realtid med stämmoledningen i plattformen. De som inte har tillgång till egen dator, surfplatta eller smartphone får låna en enhet på plats.

Det går även att kombinera en digital stämma med digital poströstning. Poströsterna är då förladdade i röstningssystemet och visas som en del av resultatet. En deltagare som poströstat kan delta i stämman live och ändra sin röst i någon fråga genom att rösta på nytt. Den senaste rösten gäller. Läs mer om digital poströstning här.

Automatisk röstlängd

Röstlängden skapas automatiskt i plattformen när alla som är anmälda till stämman loggat in.

Röstningen brukar vara avklarad på 5–10 sekunder om de flesta deltagare har en klar uppfattning i frågan. Ordföranden avgör när röstningen avslutas - när alla röster kommit in eller tillräckligt många för ett tydligt avgörande i frågan.

Redovisning av röstresultat

Vi har olika lösningar beroende på dina önskemål men vi förordar vår helt transparenta lösning där alla kan se resultaten grafiskt och i siffror i direktsändning.
 

Alla deltagare kan se hur många som röstat på varje alternativ och hur många som avstått sin röst. Under stämman visas antal röster för och emot förslaget. Information om hur varje deltagare röstat sparas och kan göras tillgänglig efter stämman, med undantag för de frågor där sluten omröstning begärs.

Vill du veta mer?

Säker identifiering

 • Förregistrering av deltagare

 • Svenskt BankID och internationella motsvarigheter

 • Tvåfaktor-autentisering

 • Fullmaktshantering

 • Schrems II – all persondata stannar i Sverige

Dokumentation

 • Inspelning av stämman

 • Röstresultat

 • Bekräftelse på alla avgivna röster

 • Kompletta loggfiler

Interaktivitet

 • Ordbegäran med talarlista

 • Förhandsvisning av moderatorfunktion för videointeraktion

 • Talarlista med föranmälda talare

 • Skärmdelning

 • Chatt-funktion med moderator

bottom of page