top of page

Om Legimeet

Legimeet startade med en vision om att ha den mest lättanvända och kompletta produkten för digitala stämmor och årsmöten. I dag erbjuder vi färdig produkt för alla typer av stämmor och formella möten med full interaktivitet för diskussion och röstning med uppkoppling helt utan fördröjning, allt i en och samma plattform.

Vi kan hantera hela mötesprocessen från anmälan och identifiering av deltagare till genomfört möte eller stämma. Plattformen kan användas vid alla förekommande tillvägagångssätt; poströstning samt liveröstning i fysiska, digitala och hybrida möten.


 

bottom of page