top of page
  • Johan Aronsson

Legimeet löser digitala bekräftelser i SRD II

Idag träder kompletteringar för EU-direktivet SRD II (Shareholders Rights Directive) i kraft i svensk lag. Regelverket skall uppmuntra dialog mellan aktieägare och bolag och underlätta för aktieägare att engagera sig genom deltagande i bolagsstämman.

Regelverket ställer krav på elektroniska bekräftelser av röster. Publika bolag är skyldiga att elektroniskt bekräfta att en röst tagits emot och efter bolagsstämman bekräfta att aktieägare införts i röstlängden och på begäran kunna lämna ut information att varje röst räknats och resultatet av varje omröstning.
Med Legimeet registreras alla deltagande aktieägare automatiskt efter att först ha identifierats med BankID (eller motsvarande internationella lösningar). Lagda röster och resultat av omröstningar registreras automatiskt.

73 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page