Vi erbjuder färdiga paket för stämmor

Bas

<20 deltagare

Passar för mindre bolag och föreningar som vill ha full kontroll på mötet.

Digital / Hybrid
9 900 SEK
Bas inkluderar:
60 minuters möte
Uppsättning av stämma med beslutspunkter
Videosändning och videointeraktion med deltagare och externa talare
Röstning i form av enkel och kvalificerad majoritet enligt agenda
Aktieägare/ombud samt biträden och gäster utan rösträttigheter
Jävsundantag vid röstning, t ex vid beslut om ansvarsfrihet
Identifiering av anmälda deltagare med epost + kod
Integrerad GDPR-funktion och anonymisering av data
Röstlogg av mottagna röster enligt (EU) SRD II
Röstresultat & röstlängd enligt Bolagsverkets krav

Standard

20-50 deltagare

När ni vill ha hjälp med anmälan, digital poströstning och fullmaktshantering.

Digital / Hybrid
19 900 SEK
Standard inkluderar:
60 minuters möte
Uppsättning av stämma med beslutspunkter
Videosändning och videointeraktion med deltagare och externa talare
Röstning i form av enkel och kvalificerad majoritet enligt agenda
Aktieägare/ombud samt biträden och gäster utan rösträttigheter
Jävsundantag vid röstning, t ex vid beslut om ansvarsfrihet
Identifiering av anmälda deltagare med epost + kod
Integrerad GDPR-funktion och anonymisering av data
Röstlogg av mottagna röster enligt (EU) SRD II
Röstresultat & röstlängd enligt Bolagsverkets krav
Anmälan (sätta upp sida och leverera fil)
Digital poströstning (sätta upp sida och leverera fil)
Fullmaktshantering (mottagande och kontroll)

Premium

50+ deltagare

Passar för större organisationer och noterade bolag.

Digital / Hybrid
Från 29 000 SEK
Premium inkluderar:
60 minuters möte
Uppsättning av stämma med beslutspunkter
Videosändning och videointeraktion med deltagare och externa talare
Röstning i form av enkel och kvalificerad majoritet enligt agenda
Aktieägare/ombud samt biträden och gäster utan rösträttigheter
Jävsundantag vid röstning, t ex vid beslut om ansvarsfrihet
Identifiering av anmälda deltagare med epost + kod
Integrerad GDPR-funktion och anonymisering av data
Röstlogg av mottagna röster enligt (EU) SRD II
Röstresultat & röstlängd enligt Bolagsverkets krav
Anmälan (sätta upp sida och leverera fil)
Digital poströstning (sätta upp sida och leverera fil)
Fullmaktshantering (mottagande och kontroll)
Avstämning mot aktiebok
Identifiering av deltagare med BankID

Vill du ha en offert eller har frågor gällande våra priser?

Kontakta oss