Legimeet hjälper er från planering till rapportering av er stämma

När kallelsen har skickats ut inleder vi förberedelserna inför er stämma. Det innebär det att vi hjälper er med digital registrering av deltagare, digital poströstning och hantering av eventuella fullmakter.  

Efter registreringen kontrollerar vi fullmakter och registrerade deltagare. Därefter automatiserar vi röstlängden och tar hänsyn till förtidsröster som skickats in via den digitala poströstningen.

Deltagandet sker på samma villkor vare sig det är fysiskt, digitalt eller i hybrid form. Allt i samma säkra miljö i realtid. Röstning sker i samband med varje punkt på agendan och resultatet visas direkt efter avslutad omröstning.

Röstresultat för mötesprotokoll sköter vi. Legimeet sammanställer resultatet och kompletterar med loggfiler. Rapporteringen blir säker, spårbar och transparent och möter alla legala krav.

Vi tar ansvar för mötesprocessen från start till mål

1
2
3
4

Förberedelser

Registreringssida för anmälan Förtidsröstning via digital poströstning och uppladdning av fullmakter och registreringsbevis

Avstämning

Fullmaktskontroll  
Avstämning av anmälda ägare mot aktiebok
Framtagande av preliminär röstlängd och förtidsröster

Live

Hybrid, digitalt eller
fysiskt möte
Röstning och dialog i realtid

Dokumentation

Röstresultat för mötesprotokoll
SRD II kvitton och bekräftelser. Kompletta loggfiler

Komplettera din stämma med förtidsröstning

För de som inte har möjlighet att delta fysiskt eller digitalt är förtidsröstning via digital poströstning ett bra alternativ. Vårt säkra och intelligenta röstningssystem räknar röster även efter aktieslag och antal. Resultatet sparas automatiskt för protokoll och rapportering.

Förtidsröster finns förladdade i röstningssystemet och visas som en del av resultatet. En deltagare som förtidsröstat kan delta i stämman live och ändra sin röst i någon fråga genom att rösta på nytt. Den senaste rösten gäller.

Legimeet voting system

”För en smidigare digital stämma eller hybridstämma är vårt tips att de röstberättigade som är med i presidiet röstar i förhand så de kan fokusera på stämman när den är i gång.”

Behörigheter

Vi kan enkelt sätta upp olika behörigheter. Personer med jäv kan undantas från röstning i specifika frågor. Det gäller exempelvis styrelsen vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Säker identifiering

  • Förregistrering av deltagare
  • BankID och internationella motsvarigheter
  • Tvåfaktor-autentisering
  • Fullmaktshantering
  • Schrems II – all persondata stannar i Sverige

Regelverk

Vi lever upp till EU:s regler och direktiv, SRD II och svensk lagstiftning, ABL. All data från stämman lagras, görs tillgänglig i enlighet med gällande krav och anonymiseras därefter automatiskt i överensstämmelse med GDPR-förordningen.

Chairs in a meeting room