Vi har en lösning för alla typer av formella möten och stämmor

Ett möte kan vara hybrid, digital eller fysisk och vi kan hjälpa dig med alla olika varianter.

Hybrid

Ett hybridmöte är precis vad det låter som – en mix mellan fysiskt och digitalt deltagande.

Deltagaren väljer själv det alternativ som passar bäst. Vi gör det möjligt för alla att kunna delta på lika villkor oavsett var de befinner sig. Det bidrar till minskat resande samt ökad demokratisering och transparens.

People attending a hybrid meeting

Hur genomförs ett hybridmöte?

Deltagare anmäler sig för att vara med fysiskt eller digitalt på mötet.

De som är med digitalt loggar in och identifierar sig med BankID direkt i plattformen och de som är med fysiskt blir efter identifiering incheckade på plats till mötet eller loggar även de själva in och identifierar sig med BankID. Alla deltagare kan rösta, begära ordet och diskuterar i realtid med stämmoledningen i plattformen. De som inte har tillgång till egen dator, surfplatta eller smartphone får låna en enhet på plats.

Man using Legimeet platform on a tablet

Digital

Vi hjälper dig att genomföra ett helt interaktivt möte. Bjud in deltagare att ställa frågor. Moderera diskussionen, resonera, förklara och ge svar i direktsändning. Gå till omröstning och visa resultatet direkt med full transparens.

Fysisk

Håll din stämma i en fysisk lokal och erbjud digital röstning. Vårt säkra och intelligenta röstningssystem räknar röster utefter aktieslag och antal samt administrerar fullmaktshanteringen. Resultatet sparas automatiskt för protokoll och rapportering.

People in a board meeting room

Komplettera en stämma med förtidsröstning

Det går även att komplettera en stämma med förtidsröstning via digital poströstning. Förtidsröster finns då lagrade under stämmans gång. En deltagare i stämman kan ändra sin röst i någon fråga genom att rösta på nytt. Den senaste rösten gäller. Läs mer om förtidströstning här.

Vill du sända er stämma från kontoret?

Ingen speciell utrustning behövs, endast en dator eller surfplatta med uppdaterad webbläsare och tillgång till internet. Legimeet finns alltid med på distans och hanterar det tekniska.

Eller vill du ha professionell studioproduktion?

Vi erbjuder en helhetslösning tillsammans med utvalda studiopartners med kameror, bildmixning, ljud och ljus.