Ökat deltagande på stämman utan ökat resande

Aktiebolag och ekonomiska föreningar behöver enligt lag bjuda in till en stämma varje år. Vid stämman samlas ägare eller medlemmar för att ta viktiga beslut om verksamheten. På stämman har alla deltagare rätt att delta och även rätt att ställa frågor och föra en dialog med styrelse, ledning och revisor.

I Legimeet kan alla delta på lika villkor oavsett var de befinner sig. Alla kan vara med i diskussioner och omröstningar på distans snabbt och enkelt. Vi hjälper dig att hålla din bolagsstämma, förbundskongress eller föreningsstämma på ett effektivt sätt som bidrar till minskat resande samt ökad demokratisering och transparens.

People in a big hearing room

Bolagsstämma

Läs mer här
People in a big hearing room

Förbundskongress och föreningsstämma

Läs mer här

Regler för deltagande på stämma

Från och med 2024-01-01 är det tillåtet att hålla helt digitala stämmor för bolag och ekonomiska föreningar i Sverige om det finns skrivet i bolagsordningen respektive stadgarna. Annars måste deltagare bjudas in till ett möte på plats men kan även bjudas in att delta digitalt.

Ideella organisationer får ha helt digitala stämmor vilket underlättar deltagande och gör det möjligt för alla ombud eller medlemmar att delta. Det brukar uppskattas av de som har långt att resa eller har andra åtaganden samma dag.