På ett säkert sätt hjälper vi dig arrangera din stämma eller kongress

Bjud in medlemmar att ställa frågor

Moderera diskussionen, resonera, förklara och ge svar i direktsändning. Gå till omröstning, och visa resultatet direkt med full transparens.

Vill du ha professionell studioproduktion?

Vi erbjuder en helhetslösning tillsammans med utvalda studiopartners med kameror, bildmixning, ljud och ljus.

Eller vill du sända er stämma från kontoret?

Ingen speciell utrustning behövs, endast en dator eller surfplatta med uppdaterad webbläsare och tillgång till internet. Legimeet finns alltid med på distans och hanterar det tekniska.

Vill du veta mer?

Kontakta oss
People in a big hearing room

Påverkanstorg

Alla deltagare kan vara med och påverka i olika sakfrågor. Vi har möjlighet att skapa parallella digitala påverkanstorg där era medlemmar kan ställa frågor och framföra sina åsikter.

Majoritetstyper

Alla förekommande majoritetstyper; enkel, kvalificerad eller valfri nivå finns i plattformen. Vi har även stöd för samtidig votering i flera entiteter, till exempel bolag och förening.

Behörigheter

Vi kan enkelt sätt upp olika behörigheter för ägare, ombud och biträden med flera. Jäviga personer kan undantas från röstning i frågor. Det gäller exempelvis styrelsen vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Personval

Vi har en flervalsfunktion för personval med resultatlista. Resultatet av omröstningen kan visas som procent av antal röster och som enskilda enheter.

Automatisk röstlängd

Röstlängden skapas automatiskt i plattformen när alla som är anmälda till bolagsstämman loggat in eller blivit manuellt incheckad.

Det går att komplettera bolagsstämman med förtidsröstning via digital poströstning. Förtidsröster finns då lagrade under stämmans gång. En deltagare i stämman kan ändra sin röst i någon fråga genom att rösta på nytt. Den senaste rösten gäller.

Röstningen brukar vara avklarad på 5–10 sekunder om de flesta deltagare har en klar uppfattning i frågan. Ordföranden avgör när röstningen avslutas - när alla röster kommit in eller tillräckligt många för ett tydligt avgörande i frågan.

Redovisning av röstresultat

Vi har olika lösningar beroende på dina önskemål men vi förordar vår helt transparenta lösning där alla kan se resultaten grafiskt och i siffror i direktsändning.

Alla deltagare kan se hur många som röstat på varje alternativ och hur många som avstått sin röst. Under stämman visas antal röster för och emot förslaget. Information om hur varje deltagare röstat sparas och kan göras tillgänglig efter stämman.

People in a meeting