top of page

Er partner vid planeringen och
genomförande av stämma

Legimeet erbjuder en enkel och säker interaktiv end-to-end lösning som täcker hela mötesprocessen oavsett mötesform.

 

Vill du veta mer?

Mockup Image 3.png

Legimeet kräver ingen installation och fungerar på dator, surfplatta och smartphone.

Vi tar ansvar för mötesprocessen från start till mål

1

Förberedelser

  • Registreringssida

  • Digital poströstning och uppladdning av fullmakt

Avstämning

  • Avstämning av aktiebok och fullmaktskontroll

  • Preliminär röstlängd och förregistrerade röster laddas upp

2

Live

  • Virtuell eller hybrid inställning

  • Röstning och dialog i realtid

3

Dokumentation

Röstresultat för mötesprotokoll och inspelning av direktsända årsstämma SRD II kvitton och bekräftelser.

 

Vill du veta mer?

Rösta direkt i anslutning till varje mötespunkt

Bar.png

Varje röst räknas

Presentera och diskutera mötespunkterna, rösta och se resultaten direkt efteråt. Det intelligenta röstningssystemet räknar röster utefter aktieslag och antal. Resultatet sparas automatiskt för protokoll och rapportering.

Regelverk

Vi lever upp till EU:s regler och direktiv (så som SRD II) samt svensk lagstiftning (ABL). All data från stämman lagras, görs tillgängligt för kunden i enlighet med gällande krav och anonymiseras därefter automatiskt i överensstämmelse med GDPR-förordningen. Utbyte av data med Euroclear gällande röstlängd, anmälningar till stämman och poströster kan inkluderas.

EU stars.png

Vad våra användare tycker

Namnlöst-2.jpg

Liza Nyberg

Med smart och effektiv anmälan, fullmaktshantering och digital röstning kunde vi förenkla vårt förarbete och genomförande vid vår fysiska årsstämma.

VD Svensk Fastighetsförmedling

Namnlöst-3.jpg

Linus Lönnroth

Utöver det effektiva röstningssystemet så var det väldigt värdefullt att kunna lysna på samt diskutera med aktieägare kring viktiga ämnen.

CFO Heynow, Foodtech Game Changer

Namnlöst-4.jpg

Gunnar Lans

Tack vare Legimeet lyckades vi för första gången hålla i en föreningsstämma digitalt och dessutom på ett väldigt smidigt och enkelt sätt.

Föreningschef i Landshypotek Ekonomisk Förening

Namnlöst-1.jpg

Kristina Niemi

Med Legimeet kunde vi på ett tryggt, användarvänligt och professionellt sätt skapa en kongress där alla kunde delta på sina villkor och där de demokratiska processerna kunde säkras.

Kansliechef Neuro

Vi skapar framtiden för formella möten

bottom of page