Er partner vid planeringen och genomförande av stämma

Legimeet erbjuder en enkel och säker interaktiv end-to-end lösning som täcker hela mötesprocessen oavsett mötesform.

Se en demo
Mötesformer

Hybrida, digitala och fysiska möten.

Läs mer här
Stämmor

Bolagsstämma, förbundskongress och föreningsstämma.

Läs mer här
Mötesadministration

Fullmaktshantering, röstlängd, rapportering och digital poströstning.

Läs mer här

Legimeet kräver ingen installation och fungerar på alla enheter

Presentera och diskutera mötespunkterna, rösta och se resultaten direkt. Det intelligenta röstningssystemet räknar röster utefter aktieslag och antal. Resultatet sparas automatiskt för protokoll och rapportering.

Vill du veta mer?
Kontakta oss
Legimeet platform interface in different devices

Vi tar ansvar för mötesprocessen från start till mål

1
2
3
4

Förberedelser

Registreringssida för anmälan Förtidsröstning via digital poströstning och uppladdning av fullmakter och registreringsbevis

Avstämning

Fullmaktskontroll  
Avstämning av anmälda ägare mot aktiebok
Framtagande av preliminär röstlängd och förtidsröster

Live

Hybrid, digitalt eller
fysiskt möte
Röstning och dialog i realtid

Dokumentation

Röstresultat för mötesprotokoll
SRD II kvitton och bekräftelser. Kompletta loggfiler

Läs mer här

Regelverk

Vi lever upp till EU:s regler och direktiv, SRD II och svensk lagstiftning, ABL. All data från stämman lagras, görs tillgänglig i enlighet med gällande krav och anonymiseras därefter automatiskt i överensstämmelse med GDPR-förordningen.

A gavel lying on a table

Vad våra användare tycker

Gunnar Lans

”Tack vare Legimeet lyckades vi för första gången hålla i en föreningsstämma digitalt och dessutom på ett väldigt smidigt och enkelt sätt.”

Gunnar Lans
,
Föreningschef
Landshypotek Ekonomisk Förening
Kristina Niemi

”Med Legimeet kunde vi på ett tryggt, användarvänligt och professionellt sätt skapa en kongress där alla kunde delta på sina villkor och där de demokratiska processerna kunde säkras.”

Kristina Niemi
,
Kansliechef
Neuro
Linus Lönnroth

”Utöver det effektiva röstningssystemet så var det väldigt värdefullt att kunna lyssna på samt diskutera med aktieägare kring viktiga ämnen.”

Linus Lönnroth
,
CFO
Heynow, Foodtech Game Changer
Liza Nyberg

”Med smart och effektiv anmälan, fullmakts-hantering och digital röstning kunde vi förenkla vårt förarbete och genomförande vid vår fysiska årsstämma.”

Liza Nyberg
,
VD
Svensk Fastighetsförmedling

Våra partners