Headerbild-Fixed.jpg

Hållbara formella möten

Planerar du för din nästa stämma?

I Legimeet kan alla deltagare enkelt och säkert delta på lika villkor oavsett var de befinner sig. Alla funktioner är samlade i en och samma plattform där interaktion och röstning sker helt utan fördröjning.

Vill du veta mer?

Legimeet kräver ingen installation och fungerar på dator, läsplatta och smartphone.

Vad kan du förvänta dig av en digital årsstämma?

Se det som en helt vanlig stämma, fast online.

Det är möjligt att hålla anföranden och visa presentationer, deltagare kan begära ordet och ställa frågor till stämman på plats eller i direktsändning. Röstning sker i samband med varje punkt på agendan och resultatet visas direkt.

Vill du veta mer?

Rösta direkt i anslutning till varje mötespunkt

Varje röst räknas

Presentera och diskutera mötespunkterna, rösta och se resultaten direkt efteråt. Det intelligenta röstningssystemet räknar röster utefter aktieslag och antal. Resultatet sparas automatiskt för protokoll och rapportering.

Regelverk

Vi lever upp till EU:s regler och direktiv (så som SRD II) samt svensk lagstiftning (ABL). All data från stämman lagras, görs tillgängligt för kunden i enlighet med gällande krav och anonymiseras därefter automatiskt i överensstämmelse med GDPR-förordningen. Utbyte av data med Euroclear gällande röstlängd, anmälningar till stämman och poströster kan inkluderas.

Vad våra användare tycker

IMG_3474.JPG

Utöver det effektiva röstningssystemet så var det väldigt värdefullt att kunna lyssna på samt diskutera med aktieägare kring viktiga ämnen.

Linus Lönnroth

CFO Heynow, Foodtech Game Changer.

I samband med Covid-19 fick vi många förfrågningar om att ha digitala årsstämmor. Därför var vi tvungna att snabbt leverera en stabil och skräddarsydd produkt. Med Legimeet blev det möjligt.

Daniel Werner

Senior Advisor Qbrick.

Gunnar Lans.jpeg

Tack vare Legimeet lyckades vi för första gången hålla en föreningsstämma digitalt och dessutom på ett väldigt smidigt och enkelt sätt.

Gunnar Lans

Föreningschef i Landshypotek Ekonomisk Förening

Kristina Niemi pressbild - fHsj.JPG

Med Legimeet kunde vi på ett tryggt, användarvänligt och professionellt sätt skapa en
kongress där alla kunde delta på sina villkor och där de demokratiska processerna kunde säkras.

Kristina Niemi

Kanslichef Neuro.

Kontakta oss

Nästan allt är möjligt. Kontakta oss så tar vi fram ett anpassat förslag till er.

Katarina Stenborg

katarina.stenborg@legimeet.com

+46 734 45 95 45

Kommersiell chef