Brandväggsinställningar

Det här är en guide för att få interaktiv video med Legimeet att fungera bakom brandvägg.

Om Legimeet

Legimeet används för interaktiva videosändningar vid exempelvis digitala stämmor eller vd-intervjuer i samband med kvartalsrapporter där deltagarna ska kunna ställa frågor med ljud och eller video.

Bakomliggande teknik

Videotekniken ligger hos Legimeets leverantör Twebcast AB (www.twebcast.com). Basprogramvaran för detta är utvecklad av Agora (www.agora.io) i open-source-protokollet Web RTC (https://webrtc.org/).

Säkerhet

Twebcast har automatiserad GDPR-funktion och är säkerhetstestade och internationellt certifierade enligt SOC 2 för skydd av persondata. https://www.twebcast.com/security

Inställningar

Använd Chromebaserad webbläsare för bäst resultat.

Stäng ned andra videotjänster som Zoom, Teams o.s.v. som vill ha prioritet över kameran i din dator.

Domäner

Domäner som är inblandade i att få videokonferens-verktyget att fungera:

.agora.io
.edge.agora.io
.sd-rtn.com
.edge.sd-rtn.com

Punkten (.) innan domännamnet indikerar wildcard-domains. Dvs vilken subdomän som helst kan existera framför punkten.

Portar vid kommunikation över UDP

Majoriteten av kommunikationen sker över UDP. Det finns även en proxy-funktion som försöker leda om trafiken om det uppstår problem.

Kommumikation sker vanligtvis över de här portana:
3478; samt spannet 4700 – 5000

Utökad port range vid problem

Lägg till följande portar för UDP och TCP om problem fortfarande kvarstår. Vid normala förhållanden behövs det inte.

443; 3433; 4700 - 5000; 5668; 5669; 6080; 6443; 8667; 9667

Livetest av inställningar

Gör kamera- och mikrofontest för att testa brandväggsinställningarna.
Testet visar videobilden i en egen kanal dvs bara den som testar kan delta eller synas.

www.legimeet.com/test_kamera_mick

Öppna länken, fyll i namn och acceptera villkor. Klicka Register.
Om inställningarna är rätt kommer du se din kamerabild. Klicka på kugghjulet för att byta kamera, testa eller byta mikrofon.