2020-12-02

Beslut i Riksdagen idag - stämmolagen förlängs

Idag beslutade Sveriges Riksdag att den tillfälliga lagen som tillåter onlinestämmor i föreningar och aktiebolag skall gälla i ett år till. I korthet innebär det att onlinestämmor får genomföras i kombination med poströstning eller om fysiska deltagare är välkomna. Efter alla poststämmor som genomfördes i våras finns ett uppdämt behov av att diskutera och ställa frågor under stämmorna - santidigt som få egentligen vill samlas i större grupper.

Beslut i Riksdagen idag - stämmolagen förlängs

Legimeet är ensamma om att erbjuda helt interaktiva stämmor där alla både kan ge anföranden ställa frågor till ledningen och rösta i realtid. Vi väntar därför en anstormning av bolag och föreningar som vill genomföra sina stämmor online, nu när man vet vad som gäller. Vi tar nu in kapital och ökar resurserna för att möta efterfrågan.

Vi kommer att försöka hjälpa alla - hör gärna av dig i god tid!