2023-12-21

Händelserikt 2023 och spännande 2024 att se fram emot

Händelserikt 2023 och spännande 2024 att se fram emot

2023har varit ett händelserikt år där vi fått vår första EU-kund och vi har breddatvårt produktutbud på flera områden. I slutet av november fick Legimeet en tidigjulklapp från Riksdagen som beslutade att tillåta helt digitala stämmor frånårsskiftet 2024.

Under våren deltog Legimeet i Stingsacceleratorprogram med support från Stings interna team av nätverk av mentorer.Legimeet har även tagit del av Stings community bestående av hundratals alumni,peers, investerare och industrikontakter. Programmet avslutades med Sting DemoDay där Legimeet presenterade bolaget för över 100 investerare.

Nya partners och internationell kund
Under våren inledde vi ett samarbete med Nordiska Värdepappersregistret, NVR omatt tillsammans erbjuda digitala och hybrida stämmor till onoterade bolag. NVRär Sveriges ledande tjänst för digitala aktieböcker för onoterade bolag.Röstlängden från NVRs digitala aktiebok kommer automatiskt integreras iLegimeet när det är dags för stämma. Vi har även stärkt relationen med tvåjuridiska rådgivare, MCL och Lexly som nu erbjuder sina kunder Legimeetsprodukt för årsmöten och bolagsstämmor.

Det tyska företaget Clean Industry Solutionshöll sin hybridstämma från ett konferensrum i Stockholm. Aktieägare,företagsledning och styrelse deltog på distans från Tyskland, Sverige och USA.Det är en viktig milstolpe för Legimeet eftersom vårt mål är att bli denledande aktören i Europa för formella möten.

Ny lag tillåter helt digitala stämmor
Januari 2024 tillåts helt digitala stämmor. Redan i dag kan fysiska stämmorkompletteras med digitalt deltagande vilket har hjälpt våra kunder att hållahybrida stämmor från ett konferensrum eller med en professionellstudioproduktion. Helt digitala möten är lättare att hantera och har mindrekostnader för lokaler och resekostnader, därför förväntar vi oss en störreefterfrågan på våra produkter under 2024.

Vi vill tacka alla de bolag och organisationer som gett oss förtroende under året och vi ser fram emot ett mycket spännande 2024.

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på Legimeet!