2023-12-07

Högre deltagande med digital stämma 2024

Högre deltagande med digital stämma 2024

Helt digitala stämmor blir åter tillåtna från årsskiftet och du kan välja den lösning som passar bäst för bolaget och aktieägarna.

I Legimeet erbjuder vi alla varianter av stämmor i en och samma plattform, digitala, hybrida och fysiska. I plattformen kan alla aktieägare delta på lika villkor oavsett var de befinner sig. Alla kan vara med i diskussioner och omröstningar på distans snabbt och enkelt.

Legimeet gör mötesprocessen enkel och säker
Som arrangör har du full kontroll över vad som visas och ordföranden fördelar ordet helt digitalt. Inloggning sker säkert med BankID och motsvarande internationella ID-lösningar. Röstlängden beräknas automatiskt och du får en röstlogg efter att stämman avslutats, allt i enlighet med svensk lag och EU-direktiv.

Högre deltagande och ESG-fördelar
Att bjuda in till digitalt deltagande har visat sig ge högre närvaro och ökat engagemang vid stämmor. Både privata investerare och institutioner kan delta i högre utsträckning. Ur ett ESG-perspektiv bidrar även det digitala deltagande till ökad tillgänglighet, bättre transparens och minskat resande.

Att tänka på för att hålla en helt digital stämma
Ett bolag som vill hålla en helt digital stämma måste tillåta det i bolagsordningen. Glöm inte att det först måste hållas en stämma där beslut tas att tillåta digitala stämmor och att den nya bolagsordningen måste registreras hos Bolagsverket.

Legimeets plattform förenklar mötesprocessen, från registrering till avstämning och bidrar till en mer effektiv och säker mötesprocess.

1. Förberedelser
Registreringssida för digital anmälan av deltagare
Förtidsröstning via digital poströstning
Digital hantering av fullmakter
Avstämning av aktiebok mot deltagare
Automatiserad röstlängd som tar hänsyn till förtidsröster

2. Livestämman
Digitalt, hybrid eller fysiskt möte
Röstning och dialog i realtid

3. Dokumentation
Röstresultat för mötesprotokoll
SRD II kvitton och bekräftelser
Kompletta loggfiler för full spårbarhet