2024-01-16

Centas och Legimeet samarbetar om digitala och interaktiva stämmor

Centas och Legimeet samarbetar om digitala och interaktiva stämmor

Samarbetet mellan Centas och Legimeet skapar ettfullserviceerbjudande för direktsända interaktiva stämmor med studioproduktion.Bolag och organisationer ges möjligheten att stärka relationen med aktieägare ochmedlemmar samt att kommunicera med dem på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Legimeets plattform tar hand om hela mötesprocessen frånplanering och mötesadministration till genomförande och sammanställning avresultat och röstlängd. Genom samarbetet skapas en unik plug-and-play-tjänstför digitala stämmor med fullständig interaktivitet för diskussion ochomröstning där studioproduktion ingår.

– Samarbetet stärker vårt erbjudande genom att kunden nuenkelt kan addera professionell studioproduktion till Legimeets kraftfullastämmoverktyg utan att behöva anlita flera olika leverantörer. Centas positioni mötesindustrin bidrar samtidigt till vår tillväxtresa genom ökaddistributionskraft, säger Johan Aronsson, vd Legimeet.

Marknaden för stämmor är i snabb förändring från fysiskamöten mot olika former av digitalt deltagande. Digitala stämmor är aktuellautifrån både en demokratisk och en miljömässig synvinkel då det ökartillgängligheten och transparensen samt minskar resandet. Det har även visatsig öka närvaro och engagemang hos investerare och medlemmar.

– Under årtionden har Centas levererat AV-teknik tillbolagsstämmor, genom vårt nya samarbete med Legimeet, tar vi nu steget fullt utför att erbjuda en helhetslösning. Med Legimeets plattform kan vi mötamarknadens krav på säkra och smidiga bolagsstämmor, vilket kompletterar vårbefintliga expertis och förstärker vårt erbjudande till kunderna, säger TommyBjörklund, vd Centas.

 

Om Centas
Centas Konferens TV AB har sedan starten 1976 etablerat sig som en av de mesterfarna aktörerna inom mötes- och eventteknik i Sverige. Bolaget specialiserarsig på att leverera innovativa och effektiva AV-lösningar för alla typer avmöten och events i alla storlekar med allt från LED-skärmar till storskaligaarenaproduktioner.


Om Legimeet
Legimeet erbjuder interaktiva formella möten som årsmöten ochbolagsstämmor. I Legimeet kan alla deltagare enkelt och säkert delta på likavillkor oavsett om de medverkar fysiskt eller digitalt.

 

Vid frågor kontakta:

ThomasRosell, Centas
Tel 072 895 00 00, e-post thomas.rosell@centas.se

Katarina Stenborg, Legimeet
Tel 073 445 95 45, e-post katarina.stenborg@legimeet.com