2021-09-17

Det händer mycket på Legimeet

Det har varit en händelseriks vecka för Legimeet. I söndags avslutade Neuroförbundet sin helt digitala kongress och i tisdags arrangerade vi en livesänd paneldiskussion om framtidens bolagsstämmor.

Det händer mycket på Legimeet

Vi på Legimeet är övertygade om att interaktiva digitala och hybridstämmor är framtiden. Därför ställde vi frågan om digitala bolagsstämmor är framtiden till vår panel hos Direkt Studios i tisdags. Alla paneldeltagarna var överens om att vi kommer se fler digitala och hybrida stämmor framöver.

Sverre Royen Linton, chefsjurist Aktiespararna, lyfte problematiken med poststämmorna som han anser försvårar dialogen mellan ägare, styrelse, bolagsledning och storägare, något som är en viktig del av den svenska stämmomodellen. Han lyfte även fram HM som ett bra exempel på ett multinationellt bolag som bevisat att det fungera att genomföra en hybridstämma.

Johan Berg, partner Mannheimer Swartling Advokatbyrå, anser att vi går tillbaka till att ha fysiska stämmor men att vissa bolag kommer att ha ett digitalt moment utöver det.

Christina Ploom, vd Amudova, gick längre och tog upp att digital närvaro är en viktig fråga för aktieägare att driva och att hon på lång sikt inte kan se att man går mot något annat än digitala stämmor.

Torkel Edström, Head of General Meeting Services Euroclear Sweden, tror att vi framöver får se fler presentationer inför stämman och att bolagen kommer att förstå vikten av att tillföra mer värden genom att exempelvis bjuda in hållbarhetsansvarig.

Se en summering av paneldiskussionen här.

Neuroförbundet Neuro, som är en ideell och oberoende organisation specialiserad på neurologi med 13 000 medlemmar höll sin förbundskongress 2021 digitalt i Legimeet.

Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, invigde Neuros kongress med ett viktigt budskap om att digitaliseringen inte ska innebär att några hamnar efter och att det skapas digitala klyftor eller att det digitala utanförskapet ökar. Han vill att den digitala tekniken ska användas för att sluta klyftor och öka delaktigheten och jämlikheten i samhället.

Neuro hade inför sin kongress höga krav på användarvänlighet och funktion som vi kunde möta. Kongressen som sträckte sig över en treveckorsperiod med påverkanstorg där rangordning av yrkanden skedde och som avslutades med den direktsända kongressen.

– För oss är det viktigt att hela tiden ha fokus på tillgänglighet och demokrati. Som en demokratisk medlemsorganisation måste våra ombud kunna känna sig trygga med hur man deltar i en kongress och att man genom sin röst kan vara med och påverka. Det var därför viktigt för oss att hitta ett verktyg och en teknik som möjliggjorde detta när vi pga pandemin, för första gången skulle hålla en helt digital kongress. Och med det system ni tillhandahöll så har vi på ett tryggt, användarvänligt och professionellt sätt kunnat skapa en kongress där alla har kunnat delta på sina villkor och där de demokratiska processerna har kunnat säkras., säger Kristina Niemi, kanslichef Neuro.

Se klipp från kongressen här.