2022-03-23

Financial Hearings och Legimeet samarbetar om digitala stämmor

Samarbetet mellan Financial Hearings och Legimeet ger börsbolag möjlighet till digitala stämmor med professionell videoproduktion.

Financial Hearings och Legimeet samarbetar om digitala stämmor

Johan Aronsson, vd Legimeet och Per-Erik Holmström, styrelseordförande Financial Hearings

Financial Hearings och Legimeet ingår avtal om att tillsammans erbjuda noterade bolag digitala och hybrida årsstämmor där Legimeet står för plattformen och Financial Hearings för videoproduktionen. Samarbetet ger Financial Hearings kunder tillgång till en helhetslösning för att genomföra årsstämmor digitalt och hybrid med samma inarbetade rutin som för kvartalsrapporter och andra investerarmöten.

– Vi får mängder av förfrågningar om att göra digitala årsstämmor så det känns fantastiskt att vi äntligen har en fungerande tjänst på plats. Tillsammans med Legimeet har vi tagit fram en lösning som är exakt vad våra kunder har efterfrågat. Det känns väldigt spännande att bidra till utvecklingen av hur börsbolag kommer hålla stämmor och andra möten som kräver identifiering framöver, säger Per-Erik Holmström, styrelseordförande Financial Hearings.

Marknaden för stämmor är i snabb förändring från fysiska möten mot olika former av digitalt deltagande. Digitala stämmor är högaktuella utifrån både en demokratisk och en miljömässig synvinkel då det ökar tillgängligheten och transparensen samt minskar resandet. Det har även visat sig öka närvaro och engagemang hos både privata investerare och institutioner samt att det underlättar för bolagens planering av antal deltagare.

– Vårt långsiktiga mål är att etablera en industristandard för digitala stämmor i Europa som står för maximal tillgänglighet och transparens. Financial Hearings har ett stort förtroende i marknaden och har organiserat samt genomfört över 10 000 investerarmöten för främst noterade bolag. Tillgången till sådan kompetens, nätverk och produktionskapacitet innebär ett stort kliv i rätt riktning och vi har höga förhoppningar på samarbetet, säger Johan Aronsson, vd Legimeet.