2020-11-09

Förslag att permanenta lag för digitala stämmor!

För att stärka aktieägares och föreningsmedlemmars rätt till medbestämmande och för miljöns skull, söker Josefin Malmqvist, Gruppledare (M) civilutskottet och David Josefsson, Riksdagsledamot (M) civilutskottet, stöd i Riksdagen för en permanentad lagstiftning som tillåter digitala interaktiva stämmor i företag och föreningar.

Förslag att permanenta lag för digitala stämmor!

Vi välkomnar naturligtvis förslaget som följer både de generella riktlinjerna från EU och den internationella utvecklingen. Läs mer här: https://www.realtid.se/debatt/digitala-stammor-bor-vara-har-att-stanna