2023-11-22

Helt digitala stämmor tillåts från årsskiftet

Helt digitala stämmor tillåts från årsskiftet

Riksdagen har i dag beslutat att tillåta helt digitala stämmor från den 1 januari 2024. Legimeet ser stora möjligheter att hjälpa bolag och föreningar till bra digitala stämmor.

Bolag och föreningar får möjlighet att själva bestämma formerna för stämman utifrån vad som fungerar bäst i det enskilda fallet.

– Det är viktigt att helt digitala stämmor tillåts igen. Digitala stämmor ökar tillgängligheten, minskar resandet och kostnaderna samt ökar demokratisering. Framför allt underlättar digitala stämmor där deltagarna är spridda över landet eller hela världen, säger Johan Aronsson, vd Legimeet.

Aktieägare och medlemmar kommer ha ett avgörande inflytande över om möjligheten att hålla digitala stämmor används. Ett bolag eller en förening som vill göra det ska bestämma det i bolagsordningen respektive stadgarna. Det blir också möjligt att hålla digitala stämmor utan krav på stöd i bolagsordning eller stadgar, om extraordinära omständigheter kräver det.

Legimeet erbjuder alla varianter av stämmor i en och samma plattform. Deltagare kan både begära ordet och rösta live utan fördröjning. Inloggning sker säkert med BankID och motsvarande ID-lösningar och röstlängden räknas automatiskt.

– Redan i dag kan fysiska stämmor kompletteras med digitalt deltagande vilket har hjälpt våra kunder att hålla hybrida stämmor från ett konferensrum eller med en professionell studioproduktion. Sedan starten har vi lyssnat på våra kunders önskemål och gjort alla nödvändiga anpassningar och vi är därmed redo inför lagändringen 2024, berättar Johan Aronsson, vd Legimeet.