2021-10-11

Ingen förlängning av den tillfälliga stämmolagen

Legimeet har precis fått besked från Justitiedepartementet att den tillfälliga stämmolagen inte förlängs efter årsskiftet. Därmed blir rena poststämmor otillåtna. Hybridstämman blir i stället det nya folkliga alternativet.

Ingen förlängning av den tillfälliga stämmolagen

Med återgången till den tidigare lagen ser Legimeet stora möjligheter att hjälpa bolag och föreningar till bra hybridstämmor.

– Framtiden är digital. Datorvanan har ökat och vi har alla blivit bekväma i att träffas online. Vi förväntar oss att kunna delta digitalt och klimatsmart, framför allt på stämmor där deltagarna ofta är spridda över landet eller hela världen, säger Johan Aronsson, vd Legimeet.

Justitiedepartementet har i veckan kommit fram till två saker, dels att inte förlänga den tillfälliga lagen för underlättande av bolags- och föreningsstämmor*, dels att man inte kommer hinna göra några ändringar i den befintliga lagen för att ge möjlighet till helt digitala stämmor. I samrådsmöten med experter från marknaden under våren var en övervägande majoritet för att tillåta helt digitala stämmor. Departementet tittar på detta men en lagändring kommer inte hinnas med till vårens stämmor. Därmed blir hybridstämman det bästa alternativet för bolag och föreningar som vill nå ut brett till alla sina aktieägare och medlemmar.

Läs mer på: mynewsdesk.com