2020-06-30

Landshypotek genomför årsstämma med Legimeet

Landshypotek valde i år att genomföra sin stämma helt digitalt. Röstberättigade nyckelpersoner och deltagare loggade in på Legimeets plattform via BankID och höll presentationer, ställde frågor och genomförde voteringar.

Landshypotek genomför årsstämma med Legimeet

Endast ordförande, sekreterare och ytterligare några föredragshållare deltog från en studio.

Ordföranden konstaterade avslutningsvis att "Det här var den mest effektiva stämman vi hållit någonsin!