2020-06-08

Legimeet implementerar BankID

Med anslutning mot BankID blir det nu ännu enklare för aktieägare och stämmodeltagare att säkert identifiera sig och delta i bolagsstämmor och årsmöten.

Legimeet implementerar BankID

För att även utländska aktieägare skall kunna delta implementerar vi samtidigt de vanligaste internationellt förekommande certifikaten/säkerhetslösningarna.