2021-08-20

Neuroförbundet väljer Legimeet för sin förbundskongress 2021

Neuroförbundet, Neuro som är en ideell och oberoende organisation specialiserad på neurologi med 13 000 medlemmar har valt att hålla sin förbundskongress 2021 digitalt i Legimeets plattform.

Neuroförbundet väljer Legimeet för sin förbundskongress 2021

Tillsammans med EDGE Design & Technology kommer Legimeet att arrangera Neuros förbundskongress som inleds på lördagen 21 augusti. Kongressen sträcker sig över en treveckorsperiod då aktuella ämnen diskuteras i ett förberedande påverkanstorg där rangordning av yrkanden sker och slutligen den direktsända kongressen.

Neuros vision är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

– Medlemsdemokrati är mycket viktigt för oss då det är medlemmarnas egna intressen som styr vår verksamhet. Valet föll på Legimeet då plattformen utöver röstning och val, även ger möjlighet att vara med och påverka samt ställa frågor. Plattformen ger oss dessutom möjlighet att skapa en så tillgänglig kongress. Tillgängligheten är extra viktig för att säkerställa att vi upprätthåller medlemsdemokratin en sådan här gång när alla tvingas vara digitala i och med pandemin, säger Kristina Niemi, kanslichef Neuro.

Läs mer på https://www.mynewsdesk.com