2023-06-08

NVR och Legimeet samarbetar om hybrida och digitala stämmor

Samarbetet mellan NVR och Legimeet löser en rad vanliga problem i form av tidskrävande manuellt arbete och resande för onoterade bolag.

NVR och Legimeet samarbetar om hybrida och digitala stämmor

Med hybrida och digitala stämmor kan alla vara med i diskussioner och omröstningar på distans snabbt och enkelt. Ett grönt och billigare alternativ utan extra lokal och resekostnader.

– Vi är alltid intresserade av samarbeten som kompletterar vår tjänst och det gör verkligen Legimeet. Under pandemin så accelererades behovet av en lösning på problemet med bolagstämmor och vi ser att detta behov i allra högsta grad lever kvar då nya möjligheter och beteenden skapats genom den situation som då uppstod. Att nu kunna erbjuda en av våra kunder mycket efterfrågad lösning genom samarbetet med Legimeet som förlänger användandet av vår tjänst känns fantastiskt bra, säger Johan Christensen, vd NVR.

– Vi ser att efterfrågan att erbjuda alternativ till enbart fysiskt deltagande har ökat och vi är stolta över att tillsammans med NVR erbjuda vår tjänst. Via Legimeet kan du effektivt och säkert bjuda in dina deltagare digitalt och arrangera stämman från ditt konferensrum. Röstlängden från NVRs digitala aktiebok kommer automatiskt integreras i Legimeet när det är dags för stämma, säger Johan Aronsson, vd Legimeet.

Om NVR
Nordiska Värdepappersregistret (NVR) är Sveriges ledande tjänst för digitala aktieböcker för onoterade bolag.

Johan Christensen, vd NVR
Tel 079 103 39 93, e-post johan.christensen@nvr.se