2021-07-02

Över 20 000 lagda röster i Legimeet

Det har varit en händelserik start på 2021 med stora framgångar för Legimeet. Under våren har vi genomför stämmor för flera stora förbund och föreningar samt vårt första börsnoterade bolag. Vi har slagit deltagarrekord med över 400 användare i en stämma och har totalt över 20 000 lagda röster i Legimeet sedan starten för drygt ett år sedan.

Över 20 000 lagda röster i Legimeet

Stämmoverksamheten har sedan pandemin startade präglats av innovation och experimenterande. Föreningar, förbund och kommuner med höga krav på dialog har vänt sig till befintliga leverantörer för fysiska stämmor eller kombinerat olika digitala produkter. Företag har i stället nästan uteslutande genomfört stämmorna via poströstning i brist på tillräckligt bra lösningar. Legimeet har en världsunik interaktiv och heltäckande plattform som uppfyller alla krav på en traditionell stämma för både föreningar som börsnoterade bolag och det har vi bevisat.

Förväntningen i marknaden ligger nu på att hybridstämmor kommer att dominera efter pandemin. Många jobbar hemifrån och vi förväntar oss att kunna delta digitalt i alla typer av möten. Vi delar den uppfattningen. Då vi valt att bygga plattformen modulbaserat är vi relevanta för alla kunder. Vi kan till exempel leverera stämman både digital och hybrid som poststämma eller utgöra röstningsplattform vid en fysisk stämma.

En annan trend är att kraven på det virtuella formatet ökar och vi förväntar oss mer innehåll och högre kvalitet. Med det öppnar sig helt nya möjligheter för IR-avdelningar att bygga relationer med aktieägare. Exempel på internationella bolag som insett detta är Berkshire Hathaway som årligen lockar 40 000 besökare till Omaha och Tesla som gjort stämman och anslutande ”Battery Day” till en av företagets största händelser. Med Legimeet är det möjligt att visa förinspelat material, företagsfilmer och intervjuer, på olika sätt interagera i direktsändning med deltagarna och sända ut stämman brett via olika kanaler.

Vi kommer se en stor förändring av hur stämmor genomförs de närmaste åren. Det digitala formatet kommer fortsätta att utvecklas. Legimeet ligger långt fram och har en bra möjlighet både att leda utvecklingen och att bli en av de betydande aktörerna i en ny marknad.

Nu tar vi lite sommarledigt och ser fram emot en minst lika händelserik höst!