2021-12-17

Poströsta.se och Legimeet samarbetar om livestämmor och poströstning

Samarbetet mellan Poströsta.se och Legimeet gör bolagsstämman mer tillgänglig för alla. Det är aktieägaren själv som bestämmer när och hur man vill delta och rösta.

Poströsta.se och Legimeet samarbetar om livestämmor och poströstning

Båda bolagen startade under pandemin för att underlätta för aktieägare att kunna delta på bolagsstämmor utan att behöva närvara fysiskt på mötet.

– Under pandemin har nästan alla stämmor hållits på distans, genom att ägarna poströstat i förväg. Vi på Poströsta.se hjälpte fler än 100 noterade bolag under stämmosäsongen 2021. Nu känns det naturligt att nästa steg blir att kunna delta fullt ut på distans, så att både omröstning och diskussion sker live. Vi räknar med att bolag kommer att vilja hålla alla dörrar öppna och erbjuda sina ägare både poströstning och onlinedeltagande, vilket vi nu kan leverera tillsammans med Legimeet, säger John Engholm, vd Poströsta.se.

– Pandemin har skapat flera bra produkter och vi vill ge kunderna möjlighet att välja bland de bästa lösningarna. Poströsta.se har en bra produkt ett brett kundunderlag. Vi ser fram emot att komplettera deras erbjudande med digital- och hybridstämma och även dela resurser under den mest intensiva stämmoperioden, säger Johan Aronsson, vd Legimeet.

Om Poströsta.se

Postarösta.se erbjuder digital poströstning för årsstämmor och säkerställer aktieägarnas inflytande och förenklar bolagens administration. Bolaget har en helt digital lösning utan blanketter och underskrifter.