2023-08-30

Regeringen vill tillåta helt digitala stämmor från årsskiftet

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som innebär att det ska bli möjligt att hålla helt digitala stämmor från den 1 januari 2024.

Regeringen vill tillåta helt digitala stämmor från årsskiftet

I ett pressmeddelande från regeringen föreslås att bolag och föreningar ska ha större möjlighet att själva bestämma formerna för stämman utifrån vad som fungerar bäst i det enskilda fallet.

– Det är viktigt att helt digitala stämmor kommer bli tillåtna utöver hybridstämmor som redan är tillåtna. Digitala stämmor ökar tillgängligheten, minskar resandet och kostnaderna samt ökar demokratisering. Framför allt underlättar digitala stämmor där deltagarna är spridda över landet eller hela världen, vilket oftast är fallet i noterade bolag, säger Johan Aronsson, vd Legimeet.

Enligt förslaget ska aktieägare och medlemmar ha ett avgörande inflytande över om möjligheten att hålla digitala stämmor utnyttjas. Ett bolag eller en förening som vill göra det ska bestämma det i bolagsordningen respektive stadgarna. I propositionen föreslår regeringen samtidigt att det utan krav på stöd i bolagsordning eller stadgar ska bli möjligt att hålla digitala stämmor, om extraordinära omständigheter kräver det.

– Vi såg, inte minst under pandemin, att teknikutvecklingen gett goda möjligheter att hålla stämmor på ett bra sätt digitalt. Nu moderniserar vi den här lagstiftningen och ger bolag och föreningar friheten att själva välja vilken mötesform som passar dem bäst, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Legimeet erbjuder i dag alla varianter av stämmor i en och samma plattform. Deltagare kan både begära ordet och rösta live utan fördröjning. Inloggning sker säkert med BankID och motsvarande ID-lösningar och röstlängden räknas automatiskt.

Läs hela pressmeddelandet från justitiedepartementet här:
www.regeringen.se