2022-02-24

Tillåtet med digitala stämmor hela 2022

Den tillfälliga stämmolagen förlängs från 1 mars fram till årsskiftet. Därmed blir helt digitala stämmor tillåtna.

Tillåtet med digitala stämmor hela 2022

Riksdagen har beslutat att återinföra den tillfälliga lagen* från och med 1 mars. Legimeet ser stora möjligheter att hjälpa bolag och föreningar till bra digitala stämmor.

– Det är viktigt att digitala stämmor åter är tillåtna. Digitala stämmor ökar tillgängligheten, minskar resandet samt ökar demokratisering och transparens. Framför allt underlättar digitala stämmor där deltagarna är spridda över landet eller hela världen, säger Johan Aronsson, vd Legimeet.

I samrådsmöten med experter från marknaden under 2021 var en övervägande majoritet för att tillåta helt digitala stämmor. Regeringen tittar på en permanent lösning för digitala stämmor.

– Både digital- och hybridstämma är bra alternativ för bolag och föreningar som vill nå ut brett till alla sina aktieägare och medlemmar. Valmöjlighet är viktigt för att ge alla möjlighet att delta på lika villkor menar Johan Aronsson, vd Legimeet.

*Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Den tillfälliga stämmolagen innebär bland annat att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna deltar i stämman enbart genom poströstning.

Foto: Sang Hyun Cho från Pixabay