2022-12-20

Vår ambition är att vara ledande leverantören av formella möten

Hybrida möten har börjat efterfrågats mer och mer. När vi startade Legimeet 2020 var fokus helt på digitala stämmor. Vår ambition är att ta positionen som den ledande leverantören för alla typer av stämmor och andra formella möten.

Vår ambition är att vara ledande leverantören av formella möten

2022 har vi genomfört flest digitala och hybrida möten med beslutsfattanden i en och samma plattform i Sverige. Vi har lyssnat på våra kunders önskemål och gjort anpassningar under året och kan nu erbjuda alla varianter av stämmor. En kundförfrågan resulterade i att vi tog fram en digital röstning för ett helt fysiskt möte där vi ersatte handuppräckning och separata röstningsdosor samt underlättade fullmaktshanteringen.

En produkt som vi har prioriterat i år är det hybrida mötet men vår plattform har även används vid helt digitala möten och vid poströstning. Vi erbjuder även tilläggsprodukter för mötesadministration så som anmälan och fullmaktshantering.

Under året har vi fått flera förfrågningar kring olika typer av formella möten från olika aktörer så som banker och börser. Vi arbetar nu med att ta fram en molnbaserad mötesportal för att möta det behov vi ser i marknaden. Portalen kommer göra det möjligt att enkelt lägga till ytterligare funktionalitet och på sikt även helt nya produkter.

I Sverige är ambitionen att göra lagstiftningen mer tillåtande för helt digitala stämmor men beslutet ser ut att dröja till halvårsskiftet 2023. Därför kommer fysiska och hybridstämmor bli de dominerande alternativen kommande säsong då rena poststämmor med pandemireglerna inte längre tillåts.

Vi vill tacka alla de börsbolag och organisationer som givit oss förtroende under året och vi ser fram emot ett mycket spännande 2023!

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på Legimeet